Skip to content Skip to footer
KONTRAINDIKACE – KRANIOSAKRÁLNÍ BIOMECHANIKA

Kontraindikace se týkají především nemocí a úrazů hlavy, páteře, míchy, kosti křížové a kostrče a probereme je podrobně před začátkem procedury. Při pochybnostech je nutné potvrzení od lékaře.

Konkrétně se jedná o nitrolebeční a nitropáteřní krvácení, nádory, akutní záněty (např. zánět mozkových blan), podlitiny v akutním stádiu, nedávná mozková příhoda (mrtvička), akutní operace hlavy, úrazy a zlomeniny lebečních kostí, kosti křížové, kostrče, páteřních obratlů, stenóza krční páteře, nitrolebeční aneurysma (výduť), vyhřeznutí (herniace) prodloužené míchy, hydrocephalus (nadměrné hromadění mozkomíšního moku v mozkové tkáni). CSB není možná u klientů s psychickými chorobami, kteří užívají psychofarmaka.

CSB není náhradou za odborné zdravotní ošetření, ale může být jeho vhodným podpůrným alternativním doplňkem. CSB představuje komplementární techniku a nesmí být považována za náhradu konvenční lékařské péče. Negarantujeme očekávaný efekt CSB.