Skip to content Skip to footer
Kontraindikace – Kraniosakrální terapie

Kontraindikace se týkají především nemocí a úrazů hlavy, páteře, míchy, kosti křížové a kostrče a probereme je podrobně před začátkem procedury. Konkrétně se jedná o nitrolebeční a nitropáteřní krvácení, nádory, záněty (např. zánět mozkových blan), podlitiny v akutním stádiu, nedávná mozková příhoda (mrtvička), akutní operace hlavy, úrazy a zlomeniny lebečních kostí, kosti křížové, kostrče, páteřních obratlů, stenóza krční páteře, nitrolebeční aneurysma (výduť), vyhřeznutí (herniace) prodloužené míchy, hydrocephalus (nadměrné hromadění mozkomíšního moku v mozkové tkáni), trombóza. Při pochybnostech je nutné potvrzení od lékaře.

KST není náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení správné diagnózy je třeba obrátit se na lékaře.