Skip to content Skip to footer

Kraniosakrální terapie (dále jen CST) představuje jemnou a neinvazivní celostní techniku (nejedná se o masáž), která pomáhá tělu, mysli a duchu navrátit se do rovnováhy. Při CST dochází k uvolnění napětí, odstranění blokád ve tkáních a odbourání stresu. CST funguje taktéž při eliminaci různých psychosomatických potíží. Má blahodárný vliv na psychiku. V rámci prevence upevní zdraví a odolnost organismu vůči nemocem.

Cranium je latinsky lebka, os sacrum kost křížová. Významný osteopat Dr. William Garner Sutherland, který vycházel z poznatků svého učitele a zakladatele osteopatie Dr. Andrewa Taylora Stilla, popsal „primární dýchací mechanismus“ jako další fyziologický pohyb a nazval jej „dechem života“.

Zakladatelem CST je osteopat Dr. John Upledger. Na kraniosakrálním rytmu hodnotíme rychlost (6 – 12 cyklů za minutu), amplitudu (čím větší rozsah pohybu, tím lépe), symetrii resp. blokády porovnáním párových struktur (např. ramena, dolní končetiny apod.) a kvalitu kraniosakrálního pohybu (tzn. zda je pohyb plynulý či schodovitý apod.).

Při CST postupuji dle desetibodového protokolu Dr. Johna Upledgera a působím velmi jemným dotekem o síle cca 5 g. (Odborná literatura uvádí tlak o síle 5 g. Z vlastní zkušenosti vím, že někdy jsou 2 g postačující, jindy je nutné působit tlakem o síle 10 g.) Klient leží v pohodlném oblečení na lehátku na zádech, nesmí křížit nohy.

Technika reorganizuje a reintegruje tělo, mysl a duši. Navozuje regenerační procesy v těle, uvolnění a vnitřní harmonii, zvyšuje imunitu organismu. Účinek CST je individuální. Reorganizací dochází ke změnám v organismu. To může mít někdy za následek přechodné zhoršení potíží známé z jiných konceptů celostních terapií, např. homeopatie, které může trvat několik hodin či dnů.

Doporučuji sérii návštěv vždy za dva až tři týdny do odeznění potíží.

Kontraindikace se týkají především nemocí a úrazů hlavy, páteře, míchy, kosti křížové a kostrče a probereme je podrobně před začátkem procedury. Konkrétně se jedná o nitrolebeční a nitropáteřní krvácení, nádory, záněty (např. zánět mozkových blan), podlitiny v akutním stádiu, nedávná mozková příhoda (mrtvička), akutní operace hlavy, úrazy a zlomeniny lebečních kostí, kosti křížové, kostrče, páteřních obratlů, stenóza krční páteře, nitrolebeční aneurysma (výduť), vyhřeznutí (herniace) prodloužené míchy, hydrocephalus (nadměrné hromadění mozkomíšního moku v mozkové tkáni), trombóza. Při pochybnostech je nutné potvrzení od lékaře.

CST není náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení správné diagnózy je třeba obrátit se na lékaře.

Délka procedury 60 min./ 1.000 Kč
Délka procedury 90 min./ 1.200 Kč

Masáže Velvet
CO JE DOBRÉ VĚDĚT, NEŽ NÁS NAVŠTÍVÍTE
Certifikáty a osvědčení
Stále na sobě pracuji a vzdělávám se
MASÁŽNÍ STUDIO VELVET

Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D.
Masérské, rekondiční a regenerační služby

KONTAKTY

Email: info@masazevelvet.cz
Tel.: +420 608 806 800

PROVOZOVNA

Žižkova 309/12, 370 01 České Budějovice 1,
3. patro, číslo dveří 326